Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home -programma -Het Gilde -Vrienden van het Gilde -Foto's -groep Foto's -Links AVG -kontakt 

AVG

PRIVACYBELEID VAN HET ONZE LIEVE VROUWE GILDE UIT AARLE-RIXTELHet Onze Lieve Vrouwe Gilde (hierna te noemen: het gilde) is gevestigd in Aarle-Rixtel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40237427. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS1.1 Het gilde verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.). Het gilde verzamelt de volgende persoonsgegevens:voorletters en naam;geboortedatum;adres;e-mailadres;telefoonnummer;geboortedatum;geslacht;datum aanmelding; rekeningnummer(s);voor schutters: lidmaatschapsgegevens van de KNTS; voor tamboers en vendeliers: registratienummers; mogelijk relevante gegevens zoals functie(s) binnen het gildewezen.1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken voor:het organiseren van het gilde;uitvoeren van activiteiten;het verstrekken van gepersonaliseerde documenten;informatievoorziening;onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen). INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAARU kunt contact opnemen met het gilde via telefoonnummer 0492-383154 of per e-mail: seretariaat@olvgilde.net voor:(a) meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;(c) inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENSHet gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen omuw gegevens te beveiligen.DERDENHet gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:Gildekring Peelland waarbij het gilde aangesloten is;Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring Peelland aangesloten is;Koepel Nederlandse Traditionele Schutters;personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.WIJZIGINGENHet kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Om u daartoe in staat te stellen zal die zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden. Aarle-Rixtel, 25 mei 2018