Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home -programma -Het Gilde -Vrienden van het Gilde -Foto's -groep Foto's -Links AVG -kontakt 

-Het Gilde

HET GILDEVan 1324 tot 1648 was het O.L.Vrouwe Gilde een kerkelijkeorganisatie. Tengevolge van de godsdienstoorlogen kreeg deBroederschap een tweede taak, n.l. de bescherming van de inwoners tegen vijanden van buiten. Zij werd toen ook schutterij. Door Napoleon werd de schutterij opgeheven en bleef debroederschap bestaan. De naam, schutterij werd echter gehandhaafd. In 1948 werd de broederschap nieuw leven ingeblazen. Het Gilde bezit de Koninklijke erepenning.

1924 bij het 600 jarig bestaan

De GildebroederDient zijn naam eer aan te doen door zorg te dragen voor zijn mede gildebroeders. Hij draagt het in 1948 ontworpen en in gebruik genomen uniform met ere. De prachtige blauwe kleurdankt het gilde aan zijn patroonheilige Onze Lieve Vrouw.De uitbeelding van de patroonheilige maakt onderdeel uit van de presentatie van het gilde. Het zich presenteren is tevens een vertegenwoordigen van de waarden waar voor zij staat zoals de onderlinge verbondenheid gelijk kringen van een steen die men in het water gooit.

de schut in 1936TH Jacobs, H Jacobs, H v Schaik, Th( Dorus) Vogels, C v Schaik, Av Schaik, H ( harry) Scheepers